2023. évi fontos információk a jogszabályi változásokról

 1. évi fontos információk:
 • Változatlan:
  • A szociális hozzájárulási adó mértéke 13%
  • Kifizetői EKHO mértéke 13%
  • KIVA mérték: 10%
 • Változások:
  • Az Egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege: 9 600 Ft. – Napi 320 Ft
  • A Minimálbér összege: 232 000 Ft/ hó – 1.334 Ft / óra
  • A Garantált bérminimum: 296 400 Ft/ hó – 1.704 Ft / óra
  • Előző év júliusi Nemzetgazdasági átlag kereset összege: 499 952 Ft
  • A személyi kedvezmény alapja = a minimálbér harmada száz Ft-ra kerekítve. Adókedvezmény = 232.000 / 3 * 15% = 11 600 Ft
  • A nemzetgazdasági átlag kereset változása miatt 2023-ban emelkedik a 25 év alatti fiatalok igénybe vehető adóalap kedvezményének maximális összege, ami 499 952 Ft/hó. Ez 74.993 Ft személyi jövedelemadó megtakarítást eredményez havonta.
  • súlyos fogyatékossági adókedvezmény 2023-ban 77.300 Ft lett.
  • Új adókedvezmény: 30 év alatti anyák kedvezménye (596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet)

 

Információk a kedvezményről:

2023-tól új adóalap kedvezményt érvényesíthet az a 25. életévét betöltött fiatal anya, aki családi kedvezmény érvényesítésére jogosult.

Fiatal anya az, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik.

A kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatra, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg.

A 30 év alatti anyák kedvezményének összege havonta legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye szerinti, teljes munkaidőben alkalmazásban állók tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének összege. 2023-ban a kedvezmény összege legfeljebb: 499.952 Ft (ami 74.993 forint adómegtakarítást jelent).

A 30 év alatti anyák kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

A kedvezmény érvényesítését a 30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítéséről szóló adóelőleg-nyilatkozaton kell kérni a munkáltatótól, kifizetőtől.

A 30 év alatti anyák kedvezménye a rendeletben felsorolt összevont adóalapba tartozó jövedelmekre érvényesíthető melyek megegyeznek a 25 év alatti fiatalok kedvezményével.

 

Jogszabály változások 2023 Módusz blogon

Széchenyi Pihenő Kártya

2023.01.01-től a SZÉP-kártya juttatás szabályai melyek részletes leírását a 593/2022. (XII. 28.) Kormány rendelet tartalmazza.

2023-tól megszűnnek a zsebek és a zsebekhez tartozó határok, csak a 450.000 Ft-os éves rekreációs keretet kell figyelembe venni.

 

A rekreációs keret összeg igénybevételének szabályai változatlanok:

 • évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll
 • az alszámlák megszűnnek, a szállás számlaszámra összeadódnak az összegek
 • a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn
 • évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
 • több juttatótól származóan együttvéve sem haladhatja meg az éves

450.000-es határt a kifizetés

(a juttatásnak az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része továbbra is egyes meghatározott juttatásnak minősül, ahol az adó és járulék alap meghatározásakor alkalmazni kell a 1,18-as szorzót.)

 

 • Változott több ponton is a Munka törvénykönyve 01.01-től. Néhány fontosabb módosítás, mely érinti a számfejtést is:

 

 • Módosultak az Apasági szabadság szabályai is. Az elnevezés változása mellett a vonatkozó, 2019/1158 uniós irányelv értelmében az apának gyermek születése esetén tíz munkanap apasági szabadságot kell biztosítani. Ennek megvalósítása érdekében a törvény kimondja, hogy az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig tíz munkanap szabadságra jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell kiadni.

Az apasági szabadság első öt munkanapig terjedő tartamára a munkavállalót távolléti díj, hattól tíz munkanapig terjedő tartamára a távolléti díj 40 százaléka illeti meg.

 

 • Új szabadság típus került bevezetésre 2023-tól Szülői szabadság.

A munkavállalót gyermeke hároméves koráig negyvennégy munkanap szülői szabadság illeti meg. A szülői szabadság igénybevételének feltétele, hogy a munkaviszony a gyermek születését vagy örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően egy éve fennálljon.

 

A szülői szabadság 44 munkanap tartamára a távolléti díj 10 százaléka illeti meg a munkavállalót, amelyet csökkenteni kell az erre az időszakra a munkavállalónak megfizetett gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátás összegével.

 

 • 55§ l pontja alapján: Mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettsége alól a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából évente legfeljebb öt munkanapra. Díjazást nem ír elő a törvény erre az időre.

 

 • Rugalmas feltételeket igényelhet a dolgozó a gyermekének 8 éves koráig (az első 6 hónapot kivéve):

Munkavégzés helyének, munkarendjének módosítását, távmunkavégzésben vagy részmunkaidőben való foglalkozatását.

 

 • A munkaszerződés melléklete, tájékoztató:

Jelentősen bővülnek a munkaviszony létesítésekor átadandó tájékoztató tartalmi elemei és lerövidül az átadási határidő. A munkaviszony létesítési napjától számított 7 napon belül kell átadni a dolgozó részére a tájékoztató, amelynek az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

 • munkáltatói jogkör gyakorlója
 • munkaviszony kezdete, tartama
 • munkahely
 • munkakörbe tartozó feladatok
 • napi munkaidő, rendkívüli munkaidő, beosztás lehetséges napjai és a tevékenység jellege
 • munkabér elszámolás módja, kifizetés gyakorisága és napja
 • alapbéren felüli juttatások
 • szabadságnapok és kiadási szabályai
 • munkaviszony megszűnésével összefüggő szabályok, felmondási idő
 • munkáltató képzési politikája, képzésre fordítható napok száma
 • közteher megfizetése a hatóságnak
 • kollektív szerződés alá tartozó, vagy nem a munkáltató
 • munkavégzés helye
 • jogügyi vita kezdeményezésének határideje

 

Jogszabály változások 2023 Módusz blogon

 

2023. 01.01-től módosultak a végrehajtói letiltás szabályai is

  • végrehajtás alól mentes az az összeg, amely nem haladja meg a 60 ezer forintot.
  • korlátlanul végrehajtható az az összeg, amely meghaladja a 200 ezer forintot.

 

 • A 2021. évi LXIX. törvény alapján “a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét érvényesíteni kívánó magánszemélynek nem kell évente új nyilatkozatot tenni a munkáltató, a rendszeres jövedelmet juttató kifizető részére olyan adat tekintetében, ami már bizonyosan nem változhat. Ilyen eset, ha a gyermekek már felnőttek, vagy az édesanya már legalább 12 éve jogosult négy gyermeke után családi pótlékra.”
 • Információ a szülői szabadság igénybevételének feltételiről: Az igénybevétel feltétele, hogy a munkaviszony egy éve fennálljon. A szülői szabadság idejére a távolléti díj 10%-ra jogosult a munkavállaló, de csökkenteni kell, az ugyanezen napokra kifizetett GYED, Hallgatói GYED, vagy GYES összegével. A jogszabály jelenleg nem rendelkezik arról, hogy milyen bizonylatok alapján, illetve bruttó vagy nettó összegben kell-e csökkenteni a távolléti díjat a GYED és GYES ellátás összegével.

 

Üzemanyagköltség-elszámolás – hibrid és elektromos járművek esetén

Kiegészült az Szja az összevont adóalap megállapításához igazolás nélkül elszámolható költségekről szóló melléklete, mely értelmében 2022. október 1-jétől a tisztán elektromos meghajtású járművek esetén 3 liter / 100 km ESZ 95 ólmozatlan benzinnek a NAV által közzétett árával meghatározott összeg számolható el. Míg tölthető hibrid járművek esetén a beépített belső égésű motor hengerűrtartalma alapján a kormányrendelet szerint meghatározható üzemanyag fogyasztási norma 70 százaléka elszámolható.

 

Kiegészül a felmondási tilalmak köre, vagyis olyan új esetek jelennek meg a törvényben, amikor a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt. Ilyenek:

 1. a gondozási szabadság,
 2. az apaszabadság,
 3. a szülői szabadság.

  Munkába járás költségtérítése

A közigazgatási határon kívülről történő munkába járás költségeit többféle kedvező adózású lehetőséggel is támogathatja a munkáltató. Míg a jegy és bérlet költségének 86 százalékát köteles téríteni a vállalkozás, de amennyiben a munkáltató úgy dönt, a teljes összeg is kifizethető adómentesen.

Kilométer elszámolás esetén speciális esetekben köteles a munkáltató 18 Ft/km térítést fizetni, de minden közigazgatási határon kívülről érkezőnek adómentesen adható a korábbi 15 forint helyett akár 30 Ft/km térítés. Ebben az esetben nem kell ellenőrizni, hogy a munkavállaló saját gépjárművel érkezett-e, így több munkatársunk is utazhat együtt megosztva a költségeket.

A nem munkába-járás költségtérítése továbbra is 15 Ft/km maradt.