A társadalombiztosítás 2021. évi változásai

Egészségügyi járulék

2021. január elsejétől emelkedik az egészségügyi szolgáltatási járulék már havi 8.000,- forintot kell fizetniük az érintetteknek, a napi összeg 270,- forintra módosul. Az első hónapra vonatkozó befizetési határidőt 2021. február 12-ig kell teljesíteni!

 

2021-ben változik a CSED

A CSED összegének megállapítása is változik, a korábbi 70 százalék helyett, 2021.07.01-től az egy napra jutó jövedelem 100 százaléka adja majd a csecsemőgondozási díj napi összegét.

A változás azokat az ellátásokat is érinti, amelyek 2020.07.01. előtt kerültek megállapításra, tehát 2020.07.01-től már a megállapított egy napra jutó jövedelem megegyezik az ellátás napi összegével.

 

Járulékfizetési alsó határ

2020 szeptemberétől a munkaviszonyban álló biztosítottak esetében a járulékot havonta legalább a minimálbér 30 százaléka után akkor is meg kell fizetni, ha a foglalkoztatott tényleges járulékalapot képező jövedelme ennél kevesebb. Ez a járulékfizetési alsó határ.

A járulékfizetési alsó határ szabálya nem vonatkozik azokra a munkaviszonyban álló foglalkoztatottakra, akik

• gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, örökbefogadói díjban, gyermeknevelést segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülnek,

• köznevelési intézményben szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerben tanulnak.

Ha a tárgyhónapban a járulékfizetési alsó határ után járulék fizetésére kötelezett biztosított részére a járulékfizetési alsó határt elérő jövedelmet nem fizettek, és a tárgyhónapban elszámolt járulék a járulékfizetési alsó határ után számított járulék összegét nem éri el, a foglalkoztató köteles a foglalkoztatottnak minősülő biztosított helyett a járulékalapot képező jövedelem és a járulékfizetési alsó határ közötti különbözet után fizetendő járulékot a törvényben előírt határidőn belül megfizetni. A különbözet később sem hárítható át a dolgozóra.

Ugyanakkor a társadalombiztosítási járulék alapja (függetlenül annak megosztásától) a biztosított ellátási alapját képezi, illetve figyelembe veendő a kereseti korlát (korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás) számításánál. A családi járulékkedvezmény összegének megállapításánál viszont nem.

 

Új orvosi igazolás

2021. január elsejétől bevezetésre került egy új igazolás, ami leváltja a korábban használt rózsaszín formanyomtatványokat: az orvosi igazolás keresőképtelen állományba vételről és orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről nyomtatványokat. A nyomtatványt 2 hetet meghaladó keresőképtelenség idején legalább 2 hetenként ki kell állítani és át kell adni a biztosított részére.