Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai és bérezése 2024-ben

Az egyszerűsített foglalkoztatás 2024-ben sem ment még ki a divatból, sőt, egyre népszerűbb munkáltatói körökben is. Hiszen ahogy neve is sugallja, legnagyobb előnye egyszerűségében rejlik, ami alkalmi vagy szezonális munkáknál mindenki számára optimális megoldást jelent. Gyorsabb és könnyebb a kifizetés is, a dolgozók is hamarabb megkapják fizetésüket. Ráadásul a járulékok is alacsonyabbak és az adminisztrációs teher sem okoz akkora fejfájást a cégeknek. Persze a képlet azért hosszú távon már nem ilyen egyszerű.

Az egyszerűsített foglalkoztatás jelentése és általános tudnivalók

Egyszerűsített foglalkoztatás alatt lényegében olyan atipikus foglalkoztatást, munkavállalást értünk, ami eltér a megszokottól. De nem vállalkozói vagy hasonló tevékenységről van szó. Akár azonnal munkába lehet így állni, ez is az egyik elsődleges funkciója.

Amennyiben adott munkáltatónak időszakonként extra munkaerőre van szüksége, kiváló lehetőség az átmeneti létszámnövelésre. Ezt a foglalkoztatási formát azonban főként mezőgazdasági idénymunkára, turisztikai idénymunkára, alkalmi munkára vagy filmipari statisztakénti munkavégzésre szabad csak alkalmazni.

A napi bejelentés és az alkalmi munka egy atipikus foglalkoztatási forma.

A napi bejelentés és az alkalmi munka egy atipikus foglalkoztatási forma.

Mi az a napi bejelentés, alkalmi munka?

A napi bejelentésű alkalmi munka olyan foglalkoztatási forma, ahol a munkavállaló naponta bejelenti és teljesíti a munkavégzést. Ez általában rövid távú, időszakos jellegű foglalkoztatást jelent, ahol a munkáltató és munkavállaló egy-egy konkrét napra vagy néhány napra szóló megállapodást köt.

Ilyen típusú munkavégzés során a munkavállaló gyakran alkalmi jelleggel, időszakosan dolgozik, például események, rendezvények, vagy szezonális munkák alkalmával. A napi bejelentésű alkalmi munka rugalmas lehetőséget biztosít mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára, és alkalmi jellege miatt nem szükséges hosszú távú kötelezettségvállalás.

Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó bejelentést kötelező elvégezni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé még a munkavégzés megkezdése előtt, de legkésőbb a munkavégzés kezdőnapján délelőtt 9 óráig. Ezt az bejelentést az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) az EFO bejelentése menüpontban, az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) a ’T1042E jelű adatlapon, vagy a 185-ös országos telefonos ügyfélszolgálaton lehet elvégezni.

Fontos: az egyszerűsített foglalkoztatást papíralapon, postán vagy személyesen nem lehet bejelenteni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás korlátai

Az egyszerűsített foglalkoztatás időbeli korlátai közé tartozik, hogy

  • alkalmi munka esetén a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, egy hónapon belül pedig összesen legfeljebb 15 naptári napig, továbbá egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig terjedhet a határozott időre szóló munkaviszony.
  • Az idénymunkára és alkalmi munkára vonatkozóan, ha a munkáltató és a munkavállaló több ízben létesít egymással munkaviszonyt, azok együttes időtartama a naptári évben a 120 napot nem haladhatja meg.

A korlátozás célja egyben az is, hogy a munkáltató se élhessen vissza helyzetével azáltal, hogy például egész évben “kedvezményesen” alkalmazza a munkavállalókat.

A munkavállalók kifizetése

A dolgozók kifizetése is másképpen zajlik, mint a megszokott formában. Hiszen ez esetben a ledolgozott egybefüggő napok után már érkezik is a fizetés a számlára. Ez tehát lehet akár 1-5 munkanap között is (ha valaki hétfőtől péntekig dolgozik egyhuzamban, ún. heti bért kap).

Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén az alkalmazható juttatások és bérek kifizetésekor számos további korlátozás érvényesül.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján, legyen az alapbér vagy teljesítménybér, a kötelező legkisebb munkabér legalább 85%-a jár, feltéve, hogy a meghatározott feltételek teljesülnek.

Garantált bérminimum esetén ez az arány 87%. A természetes személynek nem szükséges jövedelmet megállapítani és bevallást benyújtania, amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak számát és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy – ha az alapbér vagy teljesítménybér legalább a garantált bérminimum 87%-a – a garantált bérminimum napi összegének 130%-ának a szorzatát (mentesített keretösszeg).

A minimálisan kifizetendő bérek tekintetében 2023. december 1. után az alábbi szabályok léptek életbe az egyszerűsített foglalkoztatásban. Az órabér

  • a minimálbér (1 534 Ft / óra) 85%-a, vagyis 1 304 Ft/óra, vagy 
  • a szakképzettséget igénylő munkakörökben alkalmazandó garantált bérminimum (1 874 Ft / óra) 87%-a, ami 1 630 Ft / órának felel meg.

A meghatározott összegek a bérek alsó határát jelölik, és a bérszámfejtés során figyelembe kell venni őket a jogszabályi követelmények teljesítése érdekében.

Járulékok

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozóan a munkáltatónak különböző járulékokat kell megfizetnie minden alkalmazottra. A közteher összege munkaviszonyonként változik, és az alábbiak szerint alakul:

  • mezőgazdasági idénymunka esetén 1300 forint,
  • turisztikai idénymunka esetén 1300 forint,
  • alkalmi munka esetén 2700 forint,
  • filmipari statiszta alkalmi munka esetén pedig 8000 forint közterhet kell fizetni.

A munkáltatónak ezeket a közterheket a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell kiegyenlítenie a NAV egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetésekre vonatkozó számlaszámra.

A munkavállaló csak akkor köteles személyi jövedelemadót (szja-t) fizetni és bevallást benyújtani, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja a mentesített keretösszeget. Ez a keretösszeg az egyszerűsített foglalkoztatásban töltött napok számának és az év első napján hatályos napi minimálbér vagy garantált bérminimum 130 százalékának szorzatát jelenti. Az adót ezen keretösszeg feletti rész után kell megfizetni.

A közteher kiváltja a munkáltató oldalán a szociális hozzájárulási adót, a rehabilitációs hozzájárulást, valamint az adóelőleg-levonási kötelezettséget, míg a munkavállaló oldalán a társadalombiztosítási járulékot és a személyi jövedelemadó előlegét.

Az egyszerűsített foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók számára az ellátási jogosultságok korlátozottak, kizárólag nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra és álláskeresési ellátásra szerezhetnek jogosultságot. Amennyiben más jogviszony alapján sem biztosítottak, és nem jogosultak más jogcímen egészségügyi ellátásra, akkor 2024-ben havi 11 100 forintot kell megfizetni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás előnyei és hátrányai

Az egyszerűsített foglalkoztatás számos előnnyel jár, amelyek vonzóvá teszik ezt a foglalkoztatási formát. Egyrészt rendkívül egyszerű és könnyen kezelhető, mivel minimalizálja a bürokráciát és az adminisztrációs terheket mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára. A gyors munkába állás lehetősége különösen előnyös, hiszen az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül a munkaviszony gyorsan létrejöhet, ami rugalmasságot biztosít mindkét fél számára. Az alacsony járulék is vonzó, hiszen a közteher mértéke korlátozott, ami megkönnyítheti a munkáltató számára egyes munkavállalók foglalkoztatását.

Az egyszerűsített foglalkoztatásnak ugyanakkor néhány hátránya is adódik. Az egyik fő kritika, hogy nehéz hosszú távra tervezni vele, mivel számos korlát és időbeli megszorítás van érvényben. A munkavállaló számára a társadalombiztosítási jogviszony hiánya is hátrányt jelent, mivel az egyszerűsített foglalkoztatásból adódóan az ellátási jogosultságok korlátozottak lehetnek, például a nyugellátás, baleseti egészségügyi szolgáltatás vagy álláskeresési ellátás tekintetében.

Az egyszerűsített foglalkoztatás minimális költség és járulék megfizetésével jár.

Az egyszerűsített foglalkoztatás minimális költség és járulék megfizetésével jár.

Egyszerűsített foglalkoztatás adminisztrációja és bérek nyilvántartása

Habár az egyszerűsített foglalkoztatás egyik előnye pont a minimális adminisztráció és egyebek, gondoljunk csak bele, egy-egy szezonban vagy alkalmi munka során mennyi munkavállaló fordul meg. Az ő adataikat, béreiket és járulékait nyilvántartani és megfelelően kezelni már nem lesz olyan egyszerű feladat.

A WTBÉR bérszámfejtő program és a magasan kvalifikált szakmai csapat összehangolt együttműködése jelentősen hozzájárulhat az egyszerűsített foglalkoztatás teljes folyamatának hatékonyabbá és gördülékenyebbé tételéhez. A program által nyújtott automatizált funkciók lehetővé teszik a munkáltatók számára, hogy könnyedén kezeljék a munkavállalóik béreit, járulékait és adózási kötelezettségeit. Az intuitív kezelőfelület és az automatikus frissítések révén a WTBÉR segítségével a munkáltatók naprakésznek maradhatnak a jogszabályokkal kapcsolatos változásokkal, és biztosíthatják, hogy minden dokumentáció és nyilvántartás pontos és teljes legyen.

A szakmai csapat vezetése szorosan együttműködik a WTBÉR programot használókkal, így biztosítva a felhasználók számára a legmegfelelőbb támogatást és megoldásokat. A csapat magas szintű szakértelmének köszönhetően a felhasználók könnyen megérthetik a program számos előnyét, és szükség esetén gyors segítséget kapnak.

Vegye fel velünk a kapcsolatot és kérjen ajánlatot!