GYED extra feltételei és igénylése anyáknak és apáknak

A GYED ma már nemcsak anyáknak, hanem akár apáknak is elérhető, népszerű konstrukció. A GYED extra magában foglalja az összes változtatást és aktualitást, ami a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos. De mikor és miért jár, milyen összeggel lehet számolni? GYED extra kisokos és útmutatóban.

A GYED jelentése és a GYES

A GYED a gyermekgondozási díj rövidítése, míg a GYES a gyermekgondozási segélyt takarja. A GYED kizárólag az államilag biztosított személyek számára elérhető, míg a GYES minden szülőnek alanyi jogon jár.

A GYED összege jövedelemarányos, felső korlátot határoz meg. Az igénylés alapvető feltétele, hogy a kérelmező bejelentett munkaviszonnyal rendelkezzen a szülést megelőző két évben, és ezáltal rendszeresen fizesse a társadalombiztosítást.

A GYES lényegében azonnal jár a gyermek születésétől kezdve három éves koráig, és bizonyos esetekben, például ikergyermekek vagy fogyatékossággal született gyermekek esetében, akár tíz éves korukig is igénybe vehető.

A GYED feltételeinek a biztosított, dolgozó szülők többsége megfelel.

A GYED feltételeinek a biztosított, dolgozó szülők többsége megfelel.

Mi az a GYED extra?

A GYED extra kifejezés egyfajta szleng. A törvény nem használja. Ettől függetlenül az egész, komplex konstrukciót értjük alatta, annak minden újabb változtatásával együtt. Hiszen több újdonság is történt az elmúlt években.

  • Az egyik fontos újítás a testvér GYED és GYES elterjedése. Ennek értelmében, ha a kicsi mellé újabb gyermek, gyermekek születnek, akkor kétszeres-, vagy háromszoros összeg is jár utánuk.
  • Megjelent az ún. diplomás GYED is, ami annak a szülőnek jár, aki legalább két aktív félévet tud igazolni.
  • Van lehetőség továbbá arra is, hogy a még aktív dolgozó nagyszülő GYED-re pályázzon, melyet nagyszülői GYED-nek nevezünk. Ehhez az kell, hogy a GYED-re jogosult szülő a gyermeket saját háztartásában nevelje, és csak átmeneti, napközbeni időszakra kerüljön hozzá a gyermek. Emellett a gyermekkel egy háztartásban élő mindkét szülőnek, illetve egyedülálló alapjogosult esetén az alapjogosult szülőnek biztosítási jogviszony alapján, keresőtevékenységet kell folytatnia.

Ami még változott, hogy az anyák a GYED folyósítása mellett is dolgozhatnak újra gyermekük hatodik hónapjának betöltését követően, illetve a munkaadók is jogosultak lehetnek adókedvezményekre az anyukák foglalkoztatása esetén.

 

A GYED extra az apákra is kiterjed.

A GYED extra az apákra is kiterjed.

GYED extra feltételei és jogosultság

A GYED igényléséhez a szülőnek vagy csecsemőgondozási díjra jogosult szülőnek a gyermek születését megelőző két évben 365 napon át biztosított személynek kell lennie. Ha az igénylő több biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, a jogosultságot mindegyik jogviszonyban külön-külön vizsgálják meg, és az egyes jogviszonyokban töltött időt számolják el. A GYED jogosultságához a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, a házastárs, a gyám, valamint az örökbefogadásra váró személy is szülőnek minősül.

Fontos megjegyezni, hogy a jogosultsághoz szükséges előzetes 365 nap biztosítási idő nem feltétlenül kell, hogy folyamatos legyen. Számításba vehetőek olyan időszakok is, mint az EGT-tagállamban szerzett biztosítás, a baleseti táppénz ideje, a tanulmányok alatt eltöltött idő, a rehabilitációs ellátás időtartama, illetve egyéb speciális esetek. A GYED jogosultságát azonban bizonyos esetekben korlátozhatják, például, ha a szülő más rendszeres pénzellátásban részesül, a gyermek napközbeni ellátásban van, vagy a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy büntetését tölti.

A GYED-et alapvetően nem kell külön igényelni, ha a szülő, aki eddig is kapta a GYED-et – általában az anya -, visszatér a munkába. Ha azonban az apa kéri vagy veszi át a GYED extra jogosultságát az anyától, akkor szükség van a külön igénylésre.

GYED apáknak

Mind az anya, mind az apa lehetőséget kap tehát arra, hogy GYED-re menjen. Amennyiben csak az egyik szülő jogosult a GYED-re, akkor egyszerű a döntés, és ő veszi igénybe a támogatást. Ha viszont mindkét szülő jogosult, a helyzet már összetettebb.

A GYED extra lehetősége miatt már lehetséges dolgozni GYED mellett, ezért pénzügyi szempontból ésszerű lenne a magasabb jövedelemmel rendelkező szülőnek választania a GYED-re történő átlépést. Ez lehet akár a férfi is, például a foglalkozási preferenciák és társadalmi elvárások miatt. Azonban ez nem mindig ilyen egyszerű.

Ha az anya marad otthon a kisgyermekkel, míg az apa dolgozik és igénybe veszi a GYED-et, az anya valószínűleg biztosítás nélkül marad. Ennek lehetnek kockázatai. Nemcsak az egészségügyi szolgáltatási járulékot kell külön fizetnie, hanem később sem jogosult más támogatásokra. Például, ha a család következő gyermeket tervez, az anya nem tudja majd igénybe venni a CSED-et. Ráadásul az otthon töltött idő sem számít bele a nyugdíjba.

Amikor előnyös lehet, az például az a helyzet, amikor az anya nem jogosult a támogatásra, az apa viszont igen. Annak ellenére, hogy az anya jövedelme igen alacsony, az apa lényegesen magasabb összegű GYED-et kaphat. Ha az anya nem tud munkába állni, de az apa a munkahelyén marad, így nem veszítik el a GYED-et.

GYED igénylése apáknak

Az apa GYED-et ugyanúgy kell igényelni, mint a “szokásos” GYED-et, írásban, az “igénybejelentés gyermekgondozási díjra” nevű nyomtatványon, két példányban a foglalkoztatónál. Az álláskeresési támogatásban részesülők a munkaügyi központnál nyújthatják be az ellátás iránti kérelmüket. A vállalkozók (egyéni vállalkozók, őstermelők stb.) pedig az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataloknál elektronikusan adhatják be kérelmüket.

GYED lemondása

A gyermekgondozási díjról történő lemondáshoz szintúgy kérelmet szükséges benyújtani. Ennek tartalmaznia kell a kérelmező adatait (családi és utónév, születéskori név, születési hely, időpont, TAJ-szám), valamint a gyermekek nevét, születési helyét és idejét, TAJ-számát, akik után a folyósítás járt. Bele kell írni továbbá az időpontot, amikortól lemondani kívánjuk a támogatást. Végül nyilatkozni kell róla, hogy a különböző biztosítások és járulékok lemondását tudomásul vettük, és aláírni a dokumentumot.

A GYED igénylése külön csak az apáknak szükséges.

Young family with children in autumA GYED igénylése külön csak az apáknak szükséges.n park

GYED számítása

A GYED összegének kiszámítása a jogosult szülő jövedelme alapján történik, ami a naptári napi alap 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. Ezt a maximális összeget jelenleg bruttó 373 520 forint képezi, amelyből levonják a különböző adóterheket: 10 százalék nyugdíjjárulék és 15 százalék személyi jövedelemadó-előleg, de figyelembe vehető a családi kedvezmény.

A GYED alapját a kapott bruttó bér alkotja, pontosabban a jogosultság kezdőnapjától visszafelé számított 3. hónap utolsó napját megelőző 180 (de legalább 120) napnyi jövedelme. Ha nem áll rendelkezésre a 180 napnyi jövedelem, de legalább 180 nap folyamatos biztosítási jogviszony igen, akkor a legalább 30 napnyi tényleges, vagy ennek hiányában, a szerződés szerinti jövedelem alapján állapítják meg az összeget.

A jövedelem kiszámítását csak a jogosultság kezdőnapját megelőző év első napjáig lehet visszamenőleg elvégezni. Amennyiben a GYED-et ezen kritériumok alapján nem lehet kiszámolni, akkor alapként a minimálbér kétszeresét veszik figyelembe, kivéve, ha a jövedelem kisebb, ekkor a valós bérrel számolnak.

Hogy minden könnyebb legyen, érdemes GYED kalkulátort vagy olyan programot használni, amelyik a GYED-el kapcsolatos számításokat is egyszerűen és gyorsan elvégzi helyettünk. A WTBÉR bérszámfejtő szoftvere jelentősen megkönnyíti a mindennapokat. Vegye fel velünk a kapcsolatot!