Július egytől módosultak az utazási költségtérítésre vonatkozó szabályok

2022. július 1-től módosult a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet utazási költségtérítésre vonatkozó szabálya

 

Az utazási költségtérítés mértéke 2022-ben

 

Autóbuszos és más közforgalmú személyszállítási eszközzel történő utazás esetén az utazási költségtérítési támogatást igénybe lehet venni.

A költségtérítés összege az alábbi táblázatban foglaltak szerint kerül megállapításra:

 

Utazási költségtérítés összege a kilométer függvényében wtbér táblázatában

Utazási költségtérítés összege kilométer függvényében WTbér táblázatában

 

A költségtérítés összegét csökkenteni kell az ellátást igénybe vevőt és kísérőjét megillető utazási kedvezmény mértékével, a költségtérítés tehát arányosan jár.

 

2022 nyara más változást is hozott: emelkedett a járulék összege. Olvasd el cikkünket a részletekért!

 

Utazási költségtérítés elektronikus rögzítése

 

Az utazási költségtérítést a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) által üzemeltetett informatikai rendszerben rögzíteni kell.

A kötelezettség változatlanul az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltatót terheli, azonban az ellátást igénybe vevő személynek szükséges jeleznie a költségtérítés igényét. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy nem kéri, és így a NEAK rendszerében rögzítésre nem kerül a költségtérítési támogatás igénylése, úgy a támogatás nem jár. Utólagosan pedig csak a rögzítés időpontjában fellépő üzemszünet vagy üzemzavar esetén lehet igényt benyújtani, legfeljebb 8 napon belül.

A jogszabály rögzíti, hogy az utazási költségtérítési támogatás igénylésének a NEAK által üzemeltetett informatikai rendszerben történő rögzítésére az ellátást nyújtó – vagyis az ellátást nyújtó járóbeteg-szakellátó, fogászati szakellátó, fekvőbeteg-gyógyintézet, gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltató vagy rehabilitációt biztosító szolgáltató – által kijelölt személy jogosult.

Az Államkincstár tájékoztatása szerint az egészségügyi szolgáltató dolgozója az alábbi adatokat rögzíti a rendszerben:

  • az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenésnek, illetve fekvőbeteg-gyógyintézetben történő tartózkodás esetén az intézménybe történő felvételnek és az onnan való elbocsátásnak a dátumát,
  • az ellátás típusát,
  • a biztosított képes-e közforgalmú személyszállítási eszközön utazni,
  • 16 éven felüli biztosított esetében egészségi állapotára tekintettel szüksége van-e kísérőre,
  • arra vonatkozó információt, hogy a biztosított lakóhelye alapján az ellátást a területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltatónál vette igénybe.

A fenti adatrögzítésre a szolgáltatás igénybevételekor, illetve a szolgáltatótól történő elbocsátáskor kerül sor.

 

 

 

Kérelem benyújtás utazási költségtérítéshez részletek a wtbér blogon

 

Utazási költségtérítési kérelem benyújtása

 

A fenti adatrögzítés önmagában még nem jelenti a kérelem benyújtását.

 

Az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelem benyújtása személyesen, postai úton vagy elektronikus úton – Ügyfélkapun keresztül tehető meg, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal felé, az erre kijelölt nyomtatvány vagy elektronikus űrlap használatával.

A kérelem benyújtást megteheti az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő vagy a törvényes képviselője, vagy az általuk meghatalmazott személy. Így kell eljárni akkor is, ha az ellátott közforgalmú személyszállítási eszközön díjmentes utazásra jogosult, és kísérőre van szüksége, tehát ha az utazási költségtérítést igénybe vevő személy 65 év feletti, és emiatt díjmentesen utazhat, vagy az ellátottnak kísérőre van szüksége, ezt akkor is meg kell tenni.

 

Határidő: Az utazási költségtérítési támogatás iránti fenti igény az egészségügyi szolgáltatónál történt megjelenés, illetve az onnan való elbocsátás napjától számított hatodik hónap utolsó napjáig érvényesíthető.

 

Önkormányzati szervezésű szűrővizsgálatra utaztatás során az önkormányzat a táblázat szerinti támogatás 60%-át jogosult igényelni utazási költségtérítési támogatás formájában, a szűrővizsgálatra utaztatott személyek számának függvényében.

 

A 2022 július elsejétől hatályos módosítás részletes szabályait a 807/2021. (XII. 28.) kormányrendeletben olvashatjuk.