Megbízási szerződés járulékai és adóvonzatai 2024-ben

Megbízási szerződés járulékai és adóvonzatai 2024-ben

A szerződéssel való munkavégzés (vagy együttműködés) egyre népszerűbb forma napjainkban. De nem mindegy, hogy megbízási szerződésről, vagy épp vállalkozási keretszerződésről beszélünk. Ahogyan az sem, mi áll a dokumentumban. A megbízási szerződés járulékai ugyanis ezek függvényében alakulnak.

A megbízási szerződés jelentése

Először is tegyünk rendet a fejekben, és nézzük meg, mit is jelent maga a fogalom. A megbízási szerződés olyan megállapodás, aminek értelmében az egyik fél (megbízott) köteles az adott tevékenységet elvégezni vagy ügyet intézni a másik fél (megbízó) megbízásából. Alapvetően díjazás jár érte, kivéve, ha az ingyenes vállalásra utaló körülmények fennállnak.

A megbízás gyakran magában foglalja a megbízott személyes képviseletét, illetve a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) diszpozitív rendelkezéseitől is eltérhetnek az érintett felek. Fontosabb és “önállóbb” alakzatai közé tartozik például az orvosi- és ügyvédi megbízás.

A megbízás gyakran magában foglalja a megbízott személyes képviseletét

A megbízás gyakran magában foglalja a megbízott személyes képviseletét

Mi a különbség megbízási szerződés és vállalkozási szerződés között?

A megbízási szerződés és a vállalkozási szerződés (vagy vállalkozási keretszerződés) két különböző jogi fogalom. Az elhatárolásuknak egyik meghatározó szempontja, hogy míg a vállalkozási szerződés esetén a vállalkozó konkrét eredmény elérésére vagy előállítására vállalkozik, addig a megbízási szerződés esetén a megbízott a rábízott feladat ellátására kötelezi el magát.

A fő különbségek a két szerződésfajta között a célt és kötelezettségeket, illetve a kockázatviselést tekintve adódnak:

Cél és kötelezettség

  • Vállalkozási szerződés: a vállalkozó a szerződésben meghatározott eredményt vállalja elérni vagy előállítani. A hangsúly az eredménykötelezettségen van, és a vállalkozónak a cél eléréséért kell viselni a felelősséget.
  • Megbízási szerződés: a megbízott a rábízott feladat ellátására kötelezi el magát. A fókusz a tevékenységen és a gondossági kötelezettségen van, a megbízott felelőssége a feladat gondos és szakszerű végrehajtása.

Kockázatviselés

  • Vállalkozási szerződés: a vállalkozó viseli az eredmény elérésének kockázatát, és vállalja a felelősséget az esetleges nemteljesítés – vagy hibás teljesítés – esetén.
  • Megbízási szerződés: a megbízott felelős az elvégzett tevékenységért, és kockázatot vállal a feladat gondos elvégzésének hiányosságaiért vagy hibáiért.

Ezen alapvető különbségek miatt a vállalkozási szerződésnél az eredmény dominál, míg a megbízási szerződés esetében a hangsúly a gondossági kötelezettségen van, megkülönböztetve egymástól a két szerződéstípust.

A megbízási díj

A megbízás is munka. Igaz, ez esetben egy sokkal egyenlőbb viszony áll fenn, mint például munkáltató és alkalmazott között. A két fél közös megállapodásán múlik, hogy a feladatot elvégző részére mekkora juttatás jár. Viszont nincs minimálbér, és egyéb szabályozás, a munkát elvégző személy vagy cég érdekei kevésbé védettek.

A megbízási szerződés járulékaival és adóvonzataival kapcsolatos hatályos jogszabályok 2024-ben

A megbízási szerződés járulékfizetésének lényege a megbízott által kapott díj adózási és járulékos kötelezettségeinek szabályozása. A megbízási díj a személyi jövedelemadó (szja) törvénye alá esik, és önálló tevékenység bevételét képezi. A foglalkoztató a megbízási díjból 15%-os szja-előleget von le.

A magánszemély jogosult költséget elszámolni, és bizonyos adóalap kedvezményeket igénybe venni. A társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó fizetése attól függ, hogy a megbízási díj eléri-e a minimálbér 30%-át. Amennyiben igen, akkor járulékfizetési kötelezettség keletkezik mind a foglalkoztató, mind a magánszemély vagy cég részéről. Az adózási és járulékos kötelezettségek miatt a megbízási szerződéses foglalkoztatásnak néhány jogi és adózási korlátja is adódik.

Megbízási szerződés járulékai a megbízottnak

Amennyiben a megbízási díj nem éri el a minimálbér 30 százalékát, a megbízott mentesül a biztosítottnak minősülés alól, és a megbízót nem terheli tb-járulék-megállapítási kötelezettség. A szabályozás az új tb-törvény bevezetésével sem változott.

Megbízási szerződés járulékai a megbízónak

A megbízási díj kifizetője a jövedelemmel kapcsolatosan, szochót köteles megállapítani, bevallani és megfizetni az összevont szja-alap alapján. A szocho mértéke 2022. július 1-jétől 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökkent. Ezenkívül a szakképzési hozzájárulás (szakho) 1,5 százalékát is meg kell fizetni.

Összességében tehát a megbízónak 15,5 százalék szochót és 1,5 százalék szakhót kell teljesítenie.

Nyugdíjas megbízási szerződés járulékai

A nyugdíjas megbízási szerződés lehetőséget ad a nyugdíjas személynek, hogy megbízási keretek között végezzen munkát. Gyakori tevékenységi forma ebben a korban és státuszban, beszámít a nyugdíjba, de nincs járulékfizetési kötelezettség.

Egyedi megbízási szerződés járulékai

Az egyedi megbízási szerződés járulékai az adott szerződés specifikus feltételeitől függnek. Ebben az esetben a járulékfizetési kötelezettségek és egyéb pénzügyi aspektusok a felek közötti egyedi megállapodások alapján lesznek meghatározva. Nem követve szigorúan a hagyományos munkaszerződések járulékfizetési szabályait. Egyedi megbízási szerződések esetén fontos a részletes egyeztetés és jogi tanácsadás annak érdekében, hogy mindkét fél számára igazságos és előnyös megállapodás születhessen.

Ideális választás mind az állandó, mind a változó jellegű munkaviszonyok esetén

Ideális választás mind az állandó, mind a változó jellegű munkaviszonyok esetén

Intézze szerződéseit és munkaügyeit a WTBÉR bérszámfejtő programmal!

A WTBÉR bérszámfejtő program nem csupán a hagyományos munkaszerződésekhez kapcsolódó bérszámfejtési feladatok elvégzésében segít, hanem a megbízási díjak és alkalmi munkavégzések számfejtésében is. Ideális választás mind az állandó, mind a változó jellegű munkaviszonyok esetén, biztosítva a teljes körű és hatékony bérszámfejtést.

Érdekli a lehetőség? Vegye fel velünk a kapcsolatot!