Mindent a home office-ról – bérszemfejtő szemmel

Lehet-e túlórázni, változnak-e a bérek és a juttatások, szükséges szünetet biztosítania a munkáltatónak, léteznek otthoni munkakörnyezet kialakítására vonatkozó szabályok? A legtöbb munkaadónak még idei újdonság az otthonról végzett munka, tisztázzuk hát a legfontosabb kérdéseket!

Mik az otthoni munkakörnyezet szabályai? Kinek kell gondoskodni a szükséges felszerelésről?

Munkavállaló részéről sokszor a legnagyobb előny a home office során, hogy az otthonából, kényelmes, szeretett környezetből állhat neki az elvégzendő feladatainak. Azonban a munkáltatónak szem előtt kell tartania azt is, hogy a környezet valóban ideális legyen a munkavégzéshez és munkavédelmi szempontból is megfeleljen. Tehát célszerű a munkakezdés előtt, vagy legalábbis minél hamarabb a munkáltatónak otthoni munkavégzés körülményeire vonatkozó szabályokat lefektetnie, minden lényeges pontot átgondolva.
A szükséges eszközöket a munkáltató köteles biztosítani, hacsak erre vonatkozóan nem született egyedi megállapodás a felek között. Mind balesetvédelmi, mind adatvédelmi szempontból előnyösebb a munkáltató által szolgáltatott eszközökre hagyatkozni. Az internet szolgáltatás díja szintén átvállalható, amennyiben a munkavégzéshez szükség van rá.
A munkáltató által biztosított eszközök cseréjéről is a munkáltatónak kell gondoskodnia, ám ha bizonyíthatóan a munkavállaló hibájából, például nem rendeltetésszerű használatból történt a meghibásodás, a kárt a dolgozó köteles megtéríteni.

Az otthoni munka szabályozásáról és a szünetekről

Akár a telephelyen, kihelyezett helyszínen végzett munka során, home office esetén is rendelkezhet a munkáltató arról, hogy az általa biztosított eszközöket kizárólag munkavégzés céljából használhassa a munkavállaló. Ezen eszközök tárolását és elzárását szintén meghatározhatja az adatok és eszközök védelmében.
A szünetek jóval rugalmasabban alakulnak, hiszen a home office, ha csak a feladatok természete nem követeli meg kifejezetten, kötetlen. A munkavállalónak meghatározott időn belül kell elvégezni a kiadott feladatokat, de az időbeosztása rá van bízva. A munkáltatónak azonban lehetősége van úgy rendelkezni, hogy a megszokott munkatempóban és időbeosztásban végezze az alkalmazott a feladatát, ekkor a korábban munkaszerződés szerint vonatkozó szabályok élnek a szünetekre vonatkoztatva is.

Lehet-e, kell-e túlórázni az otthon végzett munka során?

A munkavégzés helyétől függően nem módosulnak a túlórára vonatkozó szabályozások és a túlóradíj sem.

Bérek és más juttatások változásai

Míg a munkához elengedhetetlen eszközöket és technikai hátteret a munkáltató köteles biztosítani, a home office-al értelmét vesztő költségeket, úgy, mint utazási költségek kifizetése, nem köteles teljesíteni. Az otthoni munkavégzés megkezdése előtt minden részletre kitérően egyeztetni érdemes a munkavállalóval.

Szabadság, betegszabadság és elbocsátás

Időben (tehát legalább 15 nappal előtte) jelzett szabadságigény esetén a munkavállaló jogosult szabadságra menni, a törvényi rendelkezésnek megfelelően pedig a szabadság bizonyos hányadával továbbra is a munkáltató rendelkezik. Sem a fizetett szabadságra, sem a betegszabadságra vonatkozó elvek nem módosulnak.
Így van ez a munkaviszony megszűntetétével is. A home office-ban történő munkavégzés önmagában nem szüntetheti meg a dolgozó jogviszonyát. Indokolt esetekben azonban a felmondásra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, amik hagyományos munkavégzés során.

Ellenőrizhető az otthoni munka szabályozása?

A munkáltatónak joga van ellenőrizni az otthoni munkavégzést, míg az nem jár a munkavállaló vagy vele együtt élő családtagok számára aránytalan teherrel. Például nem történhet az ellenőrzés munkaidő után, sem bejelentés nélküli személyes látogatással.

A jogszabály készülőben, mely keretek közé rendezi az otthoni munkavégzést is.