Munkáltatói igazolás munkába járáshoz

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

Alulírott ……………………… székhelye: …………………………, adószáma: …….. nyilvántartó bíróság: ……….., Cégjegyzék száma: ……., KSH statisztikai jel száma: …….., képviseli: …….. ügyvezető igazgató – mint Munkáltató igazolom, hogy:

Név: ………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ……………………………………………………..
Születési hely, idő: ………………………………………………
Tartózkodási lakcím: ……………………………………………
munkavállaló társaságunk alkalmazásában áll.

A munkavállaló jogosult a társaság alábbi munkavégzési helyszínein munkát végezni vagy munkavégzés céljából úton lenni:

 

Jelen munkáltatói igazolást egészségügyi zárlat idejére adtam ki és visszavonásig érvényes.

……., 2020. március …….

ügyvezető igazgató

expand_less