Önellenőrzés vagy helyesbítés? Így javíthatjuk a ’08 jelű bevallást

 

 

 

Minden bejelentett dolgozóra vonatozóan havi adó- és járulékbevallási kötelezettsége van a munkáltatónak, kifizetőnek, melyet tárgyhót követő hó 12. munkanapjáig kell teljesítenie. Előfordul azonban, hogy hibát vétünk a bevallásban. Ilyenkor van lehetőségünk a ’08-as bevallás utólagos javítására.

Helyesbítéssel vagy önellenőrzéssel tudjuk a ’08 jelű nyomtatványon tévesen szerepeltetett információt javítani – ám nem mindegy, hogy melyikkel tesszük. Az önellenőrzés is helyesbítésnek minősül, azonban nem minden helyesbítés minősül önellenőrzésnek.

Alapvető különbség a kettő között, hogy az önellenőrzés olyan hibák javítására szolgál, amelyek az adóalapot, vagy adókötelezettséget is érintik, módosíthatják. Amennyiben a végrehajtott módosítás nem jár az adó kötelezettség módosulásával, úgy csupán helyesbítést kell tennünk. Fontos azonban, hogy az önellenőrzésre ezer forint össz különbség értéke alatt nincs szükség.

Összefoglalva tehát, ha kötelezettség változás történik, akkor kell a bevallást önellenőrzésként benyújtani.

 

Az önellenőrzésről

 

Amennyiben olyan hibát észleltünk, amely hatására a járulék összege adózói szinten minimum 1000Ft összeggel változik, vagy az adózót terhelő kötelezettség összege minimum 1000Ft összeggel változik, akkor a ’08A lapot kell megfelelően kitöltve benyújtanunk. Kizárólag azokra a magánszemélyekre vonatkozóan kell a nyomtatványt kitölteni, akiknek az adatait a korrigálás érinti.

Mivel az elévülés a bevallás évétől számított öt év, így csak ezen az időtartamon belül érdemes önellenőrzéssel foglalkoznunk. Az adóévet követően feltárt hibák önellenőrzéséről itt írtunk.

A ’08M nyomtatványon „H” -betűvel kell jelölnünk a helyesbítés tényét, majd minden adatot feltüntetni, ezúttal helyesen. A ’08A lapján a bevallás jellege „O” betűjellel jelölendő, és a ’08A-03-01 és a ’08A-03-02 oldalakat is ki kell tölteni, feltüntetve a kötelezettség alapjának különbségét is. Szintén kitöltendő a ’08A 01-01 és ’08A 01-02 attól függetlenül, hogy az ezeken szereplő adatok módosultak-e. Ha az adókötelezettség összege vagy alapja csökken, a c- és d oszlopokban az értéket negatív előjellel szerepeltetni kell.

A szakképzési hozzájárulás önellenőrzése ettől eltér, erről ide kattintva olvashatsz bővebben!

Mikor nem kell az önellenőrzés során kitölteni az ’08M lapokat?

Amennyiben csak a kifizetőt terhelő szocho vagy szja változik, úgy az önellenőrző lapokat igen, az ’08M lapokat azonban nem szabad benyújtani.

Mikor tehetünk önellenőrzést?

Kizárólag már benyújtott bevallások helyesbíthetők és önellenőrizhetők, a késedelmes bevallás, vagy elmaradt bevallás pótlása tehát külön kezelendő. Szintén fontos megjegyezni, hogy egy önellenőrzéssel csak egy bevallási időszak adatait tudjuk korrigálni, külön hónapokra vonatkozó hibák javítását csak külön önrevíziók benyújtásával javíthatjuk.

Újabb hiba felfedezése – ismételt önellenőrzés

Ha a korábban már önrevízió alá vett időszak bevallásában újabb hibásan szerepeltetett adatot fedezünk fel, ami szintén a megnevezett értékhatár (1000 forint) felett módosítja az adó-, vagy járulékalapot, lehetőségünk van ismételt önellenőrzés beadására. Szintén a „O’ lesz a bevallásunk jellege, ám ekkor már a ’08A-03-01 lapon szerepeltetnünk kell a megfelelő mezőben az Ismételt önellenőrzés tényét.

 

Az önellenőrzés következményei, önellenőrző pótlék

Ha az adatokat önellenőrzéssel javítjuk ki, mentesülünk az adóbírság, mulasztási bírság terhe alól, a NAV az önellenőrzéssel korrigált bevallást fogja alapul venni. Késedelmi pótléktól abban az esetben tekinthetünk el, ha az önellenőrzési pótlékot és az esetlegesen felmerülő, meg nem fizetett adót befizettük. Ellenkező esetben: tehát bevallott, de meg nem fizetett adókülönbözet esetén szankciókra számíthatunk.

Önellenőrzési pótlék felszámításra kerülhet az adónként/költéségvetési támogatásonként bevallott helytelen és helyesbített adó/támogatás összegének különbözete után.

 

Azokban az esetekben nem kell pótlékot fizetni, amikor:

  • az eltérés az adózó javára mutatkozik, vagy
  • az adózó a benyújtás határideje előtt végez önellenőrzést, vagy
  • a munkáltatónak vagy kifizetőnek magánszemély hibás nyilatkozata miatt kell önellenőrzést benyújtani, vagy
  • ha az adózónak a munkáltató vagy kifizető késedelmes, esetleg hibás igazolása miatt kell önellenőrzést benyújtania.

Az önellenőrzési pótlékot a benyújtási határidőt követő első naptól a benyújtásig minden naptári napra kell számítani, az esedékesség előtti igénybevétel időpontjában érvényes jegybanki alapkamat háromszázhatvanötöd részével számolva. A jegybanki alapkamat változását figyelembe véve az érintett időszakot időintervallumokra kell bontani. Ismételt önellenőrzés esetén a fentiek másfélszeresével kell számolnunk. A pontos számításhoz a (NAV weboldalán találunk segítséget) [link: https://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/potlekszamitas ], ahol kalkulátor segítségével határozhatjuk meg az összeget.

A befizetést az önellenőrző bevallás benyújtásával egyidejűleg szükséges megtenni.

 

Az adó-, és járulékkedvezmény bevallás NAV általi javításáról ide kattintva tájékozódhatsz!