A tanulószerződéses tanulók juttatása

A tanulószerződéses tanulók juttatása 

Az érettségi vizsgára épülő szakképesítések esetén még 2024-ig lehet tanulószerződést kötni azoknak a tanulóknak, akik 2020. május 31. előtt létesítettek középiskolában tanulói jogviszonyt. A tanulószerződéses tanulók juttatását 2023. januárjában két alkalommal kellett emelni.

Mikor kell számítani emelésre?

Első körben a minimálbér emelkedése miatt január 1-től változik a juttatás mértéke, az új minimálbér függvényében.

Második körben tanulószerződésben foglaltak szerint a félévi eredmény alapján ismét emelni kell az összeget.

A 573/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a minimálbér összege 2023. január 1-től 266.800 Ft-ra emelkedik.

Tanulószerződés juttatás összege

Tanulószerződés juttatás összege

Mi alapján, hogyan számíthatjuk ki a juttatás  havi összegét?

 Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha – a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve – a gyakorlati képzési idő eléri:

 • a 80 százalékot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese,
 • a 70 százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese,
 • a 60 százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese,
 • az 50 százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka,
 • a 40 százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese,
 • a 30 százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese,
 • a 20 százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese.

A szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza a képzés elméleti és gyakorlati képzési idejének arányát. 

Mik a legfontosabb teendők az ellátással kapcsolatban?

Az első félév 2023. január 20-ig tart, az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a diákokat és a szülőket a tanulmányi eredményekről. 2023. január 21-től kezdődik a második félév. A szakképzési törvény alapján a félévet sikeresen teljesítő tanulók bérét emelni kell a gazdálkodó által meghatározott mértékben, melyet a tanulószerződésben rögzítettek.

Ezzel kapcsolatban az alábbi teendők ellátása fontos:

 • Amennyiben a tanuló félévi bizonyítványában minden tantárgyból legalább elégséges (2), vagy attól jobb érdemjegyet kapott, úgy 2023. január 21-től a tanulószerződésben meghatározott emelést érvényesíteni kell.
 • Amennyiben a tanuló tanulmányi eredményei között a bizonyítványban szerepel elégtelen (1), úgy a tanuló bérét a második félévtől nem kell emelni.

 

Fontos kérdés, hogy mi történik évismétlés esetén?

Amennyiben a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele.

 • Évet ismételt tanuló esetében, amennyiben a csökkentett pénzbeli juttatásának összege nem éri el 2023 januárjában az aktuális szakmához tartozó minimális díjazás összegének a felét, akkor azt korrigálni kell.
 • Amennyiben a tanuló az első félévet sikeresen teljesítette, úgy a második féléves emelés megilleti őt a tanulószerződésben szabályozott módon és mértékben.

Az adókedvezmény érvényesítéséről

A tanulószerződéses tanulók foglalkoztatása alapján érvényesíthető adókedvezmény számításának módját 2018. évi LII. törvény [Szocho tv. (új)] 17/A § (1) a) pontja szerint kell figyelembe venni:

Az adófizetési kötelezettség csökkenthető a szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és – a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével – az adóév munkanapjai számának szorzataként.


A WTBÉR szoftverének szabadságtervezőjével mindig naprakészen lehet menedzselheti a céges szabadnapokat. Kérjen árajánlatot!