TB járulék – Új, összevont járulék július 1-től!

2020.07.01-től az új TBJ. törvény alapján az egyéni közterhek összevonódnak.

Ez a rendelkezés a

 • 10% nyugdíjjárulék
 • természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%-ának
 • pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3%-ának
 • és munkaerőpiaci járulék 1,5%-ának

összevonását jelenti.

Július elsejétől a fentiek helyett 18,5% mértékű társadalombiztosítási járulék megfizetésére lesz kötelezett a biztosított magánszemély.

 

 

A munkaviszonyban álló dolgozó esetében társadalombiztosítási járulék számításánál a járulékfizetési alsó határt kell figyelembe venni. Ennek összege a minimálbér 30%, idén 48.300 Ft.

Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállásakor mindegyik jogviszonyban meg kell állapítani a társadalombiztosítási járulékot.

Felszolgálási díj szintén járulék alapot képez 2020.07.01-től, tehát arra is vonatkozik a 18,5 százalékos levonás.

 

Ha nem éri el a járulékfizetési alsó határt a tárgyhóban elszámolt járulék, és a nem éri el a járulékfizetési alsó határ után számolt járulék összegét sem, akkor a foglalkoztató köteles megelőlegezni a dolgozó helyett a járulékfizetési alsó határ után számolt járulékot és azt törvényben leírtaknak megfelelően befizetni. (Tbj. 77.§(1))
A foglalkoztató a megelőlegezett társadalombiztosítási járulékot a biztosítottal szemben fennálló követelésként kell kezelje a továbbiakban. (Tbj. 77.§ (4))

 

Tört időszakra vonatkoztatva, hogyha a dolgozó:

 • jogviszonya a hónap egészében nem áll fenn (Tbj. 16§), vagy
 • jogviszonya hónap közben keletkezik, szűnik meg
 • adott hónapban táppénzben, baleseti táppénzben részesül vagy tizenkét évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe

a minimálbér 30%-ának harmincad részével kell számolni. (Min. bér 48.300 Forint / 30 = 1610 Forint)

 

A társadalombiztosítási járulékon kívül esik, annak alapját nem képezi:

 • az EKHO alaphoz figyelembe vett összeg,
 • kiegészítő tevékenységet folytató Társas és Egyéni vállalkozó jövedelme,
 • nyugdíjas magánszemélynek kifizetett összeg
 • nem biztosított külföldi magánszemélynek kifizetett összeg.

Családi járulékkedvezmény érvényesítését 2020.07.01-től szintén a 18,5% -os társadalombiztosítási járulékra kell vonatkoztatni.