Felmondás közös megegyezéssel: jogok és tudnivalók

Felmondás közös megegyezéssel. Valószínűleg sokaknak egyfajta negatív csengése van a kifejezésnek, hiszen több ízben hallottunk már róla, hogy ez valójában a munkáltató akarata. De azért nem mindig van így. Másrészt pedig a munkavállalónak sem szabad hagynia magát. Amennyiben nem akar váltani, ne menjen bele olyan konstrukcióba, ami számára nem előnyös. Hiszen lehetséges, hogy a munkáltató rendes felmondással jogilag nem tudja megszünteti a munkaviszonyt, pont ezért próbálja kierőszakolni a megállapodást.

 

Mit értünk felmondás alatt?

A felmondás a munkaviszony megszüntetésének folyamata, ami a munkáltató és a munkavállaló közös megállapodásán vagy az egyik fél általi, egyoldalú jognyilatkozatán alapul. A munkaviszony megszüntetésekor a felek megállapodhatnak közös megegyezésben, vagy felmondhatja kizárólag az egyik fél a szerződést – indokolással. Ezáltal a munkaviszony megszűnik. Mindkét fél jogait és kötelezettségeit rendezni kell a felmondás okától függően.

 

A felmondólevél semmi esetben sem hiányozhat, a munkáltatónak és munkavállalónak is írásban kell benyújtania.

A felmondólevél semmi esetben sem hiányozhat, a munkáltatónak és munkavállalónak is írásban kell benyújtania.

Egyoldalú felmondás

Az egyoldalú felmondás olyan jognyilatkozat, amit a munkáltató vagy a munkavállaló tehet meg a munkaviszony megszüntetése érdekében. A folyamat nem igényli a másik fél beleegyezését vagy jóváhagyását, de a felmondó félnek írásban és igazolható módon kell nyilatkoznia. A felmondás tartalmazza a munkaviszony megszüntetésének indokát, és az ezzel kapcsolatos jogi következményeket is magában foglalja. Ezzel a folyamattal a felek egyoldalúan, törvényes keretek között fejezik be a munkaviszonyt.

Munkáltatói felmondás

A munkáltatói felmondás a munkaviszony egyoldalú megszüntetését jelenti a munkáltató részéről. Ebben a folyamatban a munkáltató hivatalosan értesíti a munkavállalót a munkaviszony megszüntetéséről, megadva az indokokat és a felmondási időtartamot. A munkáltatói felmondásnak szigorúan be kell tartania a munka törvénykönyvének előírásait és az esetleges kollektív szerződés rendelkezéseit.

Munkavállalói felmondás

Előfordulhat az érme másik oldala is, vagyis, hogy a munkavállaló dönt úgy, hogy továbbáll. A jog és a munka törvénykönyve azonban rá is éppúgy vonatkozik, mint a munkáltatóra. Hacsak nem próbaidőről van szó, indokolni kell írásban a felmondás okát, és hivatalos úton benyújtani a felmondólevelet.

Felmondólevél

Felmondólevél nélkül nincs határozat. Legyen szó a munkáltató vagy a munkavállaló akaratáról, írásba kell foglalni a felmondást. Ebben a következőket kell feltüntetni:

  • Munkáltató adatai (cégnév, székhely, cégjegyzékszám stb.)
  • Munkavállaló személyes adatai (anyja neve, születési hely, idő, lakcím stb.)
  • Felmondás oka, törvényi hivatkozás
  • Felmondási idő, végkielégítés meghatározása (vagy azonnali felmondás esetén súlyos kiváltó ok meghatározása)

Ha nincs dokumentálva a felmondás, az semmisnek is tekinthető, ami komoly jogi bonyodalmakkal járhat félreértések tisztázása esetén.

 

Felmondás közös megegyezéssel

A munkaviszony közös megegyezéssel történő felmondása összetett folyamat, ahol mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről szükséges a koordináció és az egyetértés. Az első lépés a felmondási szándék kifejezése, ahol a felek nyitottan megosztják egymással a munkaviszony megszüntetésének okait és indítékait. Ez a kezdeti párbeszéd kulcsfontosságú a további tárgyalások és megegyezési pontok meghatározásához.

A közös megegyezés alapján történő felmondás esetén a felmondási idő és a végkielégítés kérdése is a felek egyetértésén múlik. Tehát, ha a munkavállaló és a munkáltató közösen határozza el a munkaszerződés megszüntetését, akkor a végkielégítésről is megegyezhetnek, ennek tényét és mértékét szintén írásban szükséges dokumentálni.

Az egyeztetés lehetőséget ad a feleknek arra, hogy figyelembe vegyék egymás érdekeit és a különféle jogi és pénzügyi szempontokat. A közös megegyezés során kiemelkedően fontos, hogy mindkét fél tisztában legyen a döntése következményeivel és elégedett legyen az elért megállapodással.

Az írásbeli megállapodás rögzíti a megszüntetés feltételeit és a felek által elfogadott részleteket. Ebben az okiratban szerepel a felmondási idő, a végkielégítés összege, valamint más esetleges kikötések és kötelezettségek. Az aláírás után a megállapodás hatályba lép, és mindkét félnek kötelessége az írásban rögzített feltételek szerint eljárni a munkaviszony megszüntetése során.

Felmondás Közös megegyezéssel MINTA

 

Az internetről is könnyen letölthetünk megfelelő mintát, de akár magunktól is kitölthetjük a dokumentumot sablonok alapján.

Az internetről is könnyen letölthetünk megfelelő mintát, de akár magunktól is kitölthetjük a dokumentumot sablonok alapján.

Előnyök és hátrányok: törekedjünk a megegyezésre?

A közös megegyezéssel történő jogviszony megszüntetésének előnye, hogy mind a munkáltató, mind a munkavállaló egyetértésére épül, ami együttműködést és kompromisszumos megközelítést feltételez. Ezáltal a felek szabadon egyeztethetnek a megszüntetés feltételeiről, beleértve a felmondási időt, a végkielégítés mértékét és más esetleges részleteket. Az írásban rögzített megállapodás – jó esetben – tükrözi a felek közös akaratát, ami hosszabb távon is elősegítheti a jó kapcsolatot.

Fontos ugyanakkor figyelembe venni, hogy a közös megegyezéses felmondásnak is vannak kockázatai. A munkavállalónak körültekintően kell megfontolni, hogy elfogadja-e a megegyezést, és ha igen, milyen feltételekkel. A gyors döntés, az esetleges nyomás alatt történő elfogadás és a későbbi meggondolatlanság nem szolgálhatnak alapul a megegyezés megtámadására a későbbiekben.

Minden összevetve, a közös megegyezéssel való felmondás támadható jogilag – például a bíróságon – a legnehezebben. Hiszen mindkét fél egyetértett mindenben, aláírták a papírokat. Innentől kezdve az a mérvadó, ami a dokumentumban szerepel. Ha utólag jut eszünkbe, hogy szerintünk végkielégítés is járna, de nem szerepel benne, már nincs mire hivatkozni.

Sok esetben a munkavállaló tehát csak később szembesül a megszüntetés következményeivel, és ezért fontos, hogy az ilyen megállapodásokat gondosan átgondolják, és szükség esetén jogi tanácsadást kérjenek annak érdekében, hogy a megegyezés elfogadása vagy elutasítása mögött álló döntések ne hozzanak magukkal későbbi jogi bonyodalmakat, kihívásokat.

Bérszámfejtő szoftverrel minden egyszerűbb!

Mennyi munkanap van még hátra? Mennyi a jogos végkielégítés pontos összege? Munkáltató kijelentése, szerződések megkötése? A WTBÉR bérszámfejtő szoftver segítségével minden jogi és adminisztrációs probléma elhárul. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és kollégáink pár órán belül megkeresik Önt és segítenek a szükséges modulok kiválasztásában – vagy épp kérdései megválaszolásában.