A kettős könyvelés és egyszeres könyvvitel alapjai

A kettős könyvelés és egyszeres könyvvitel alapjai

A kettős könyvelés (vagy kettős könyvvitel) az egyik legelterjedtebb számviteli technika Magyarországon. Ennek oka, hogy logikus, a valóságnak megfelelő, folyamatos és áttekinthető nyilvántartás vezethető általa. Ennek ellenére egyes vállalkozóknak jobb megoldás lehet az egyszeres könyvvitel, míg nagyobb vállalatok akár a többdimenziós könyvelési technikát is szívesen alkalmazzák. Bármelyik megoldásról is legyen szó, a könyvelőprogramok használata ma már szinte alapvető fontosságú.

Könyvelési technikák

A napi gazdálkodás, a pénzügyek és az adózás területén többféle könyvelési technika is alkalmazható. Az alapelv minden esetben mérlegelvek és a számviteli törvény betartása, így a pénzügyi egyensúly folyamatosan nyomon követhető. A feladatok közé tartozik a dokumentumok feldolgozása, a bevételek és kiadások nyilvántartása, a naplófőkönyv készítése, a bérszámfejtés, az adóbevallások elkészítése és a konszolidációs jelentések készítése egyaránt.

Magyarországon jellemzően két fajta könyvelési technikát használnak. Ez az

 • egyszeres könyvvitel és a
 • kettős könyvelés.
 • Létezik azonban egy harmadik utas is, az ún. többdimenziós könyvelés, ami a kettős könyvelés alapjait használja.

A legtöbb esetben a kettős könyvelést kell alkalmazni. Nemcsak logikai szempontból, hanem akár jogszabály is előírhatja ezt az eljárási módot.

A nyilvántartásokat tehát a számviteli törvény által meghatározott könyvvezetési szabályok, illetve a az egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet szerint kell vezetni. A könyvelés alapjairól egy másik blogbejegyzésben is írtunk részletesebben.

Könyvelési technika

Könyvelési technika

Egyszeres könyvvitel

Az egyszeres könyvvitel talán a legegyszerűbb könyvelési technika. Célja a vállalkozás pénzügyi helyzetének nyomon követése. Az egyszeres könyvvitel során csak a bevételeket és kiadásokat kell nyilvántartani. Az eszközök és kötelezettségek nyomon követése nélkül.

Az egyszeres könyvvitel alkalmazása nem kötelező jogszabályi előírás, és általában kisebb vállalkozások, illetve magánszemélyek, például egyéni vállalkozók alkalmazzák. Az egyszeres könyvvitel hátránya lehet, hogy nem nyújt pontos képet a pénzügyi helyzetről, és a bevételeket, illetve kiadásokat csak korlátozott mértékben lehet elemezni. Az egyszeres könyvvitel esetén a könyvelőnek körültekintően kell eljárnia, hogy a könyvelési alapelvek betartását biztosítsa.

Az egyszeres könyvvitel tehát pénzforgalmi szemléletű, ami elsősorban a bevételeket és kiadásokat tartja nyilván, időrendi sorrendben.

Kettős könyvelés

A kettős könyvelés az egyik fő könyvviteli rendszer hazánkban és más országokban is. A gazdálkodó eszközeiről és forrásairól vezet nyilvántartást, a valóságnak megfelelően. Valamennyi gazdasági eseményt két számlán, illetve kétféle rendszerben kell rögzíteni, ez lehet az

 • idősoros elszámolás, vagy
 • számlasoros elszámolás
 1. Az eszközök és források is külön nyilvántartással rendelkeznek, amit főkönyvi számlának hívunk. Minden gazdasági eseményt számlákon kell rögzíteni, a két oldal egyensúlyát fenntartva. Így jön létre a jól ismert
 • tartozik-követel (T-K)

eljárás is, amivel a számítási és rögzítési hibák is kiküszöbölhetővé válnak.

A gazdasági eseményeket négyféle kategória szerint lehet megkülönböztetni:

 • Tőkebevonás (eszköz és forrás is nő, mérlegfőösszeg nő)
 • Tőkekivonás (eszköz és forrás is csökken, mérlegfőösszeg csökken)
 • Eszközkörforgás (egyik eszköz nő, egy másik eszköz csökken, mérlegfőösszeg változatlan)
 • Forráskörforgás (egyik forrás nő, egy másik forrás csökken, mérlegfőösszeg változatlan)

A kettős könyvelés eredményszemléletű, vagyis a költségeknek mindig ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor a gazdasági esemény bekövetkezett.

Célja a vállalkozás pénzügyi helyzetének pontos, részletes és folyamatos nyomon követése. A bevételek és kiadások mellett az eszközök és a kötelezettségek, szinte minden fontos adat bekerül a nyilvántartásba. Alapját a naplófőkönyv, a mérleg képezi, amiket a könyvelő az aktuális jogszabályoknak megfelelően készít el. A szabályoknak való megfelelés mellett a pénzügyi helyzet ellenőrzése, a vállalkozás anyagi háttére is elemezhetővé válik.

Naplófőkönyv vezetése

Naplófőkönyv vezetése

Többdimenziós könyvelés

A többdimenziós könyvelés egy viszonylag újfajta könyvviteli felfogás, ami a termékeket, a projekteket, a költséghelyeket többféle dimenzióban értelmezi. Nagyobb vállalatok alkalmazhatják, ha még összetettebb és átfogóbb képet szeretnének kapni a vállalkozás pénzügyi helyzetéről. Ez hatékonyabb döntésekhez, az üzleti folyamatok és munkahelyi teljesítmények jobb ellenőrzéséhez vezethet.

A többdimenziós könyvelés is tehát lényegében a kettős könyvelés alapelveit alkalmazza, csak egy fokkal komplexebb felfogás mellett.

Kettős könyvelő program és bérszámfejtés

Napjainkban már a könyvelés – így a kettős könyvelést is beleértve – során jelentős segítséget nyújthat a digitalizáció, és leveszi a terhet a jól képzett szakemberek válláról is. Helyezze cégügyeit biztos kezekbe, hogy ne legyen gondja a könyveléssel, ne legyen szüksége saját könyvelőre, és ne kelljen többet aggódnia a határidők miatt. Bízza szakértő profikra a kettős könyvelés kérdését!

Kettős könyvelő program

Kettős könyvelő program

Csapatunk segítségével pedig akár a bérszámfejtési feladatokat is könnyen kiszervezheti, vagy használhatja bérszámfejtő programunkat, ami teljes mértékben megfelel a hazai törvényeknek, illetve a piac elvárásainak is. Ráadásul az ország bármely sarkából dolgozhatnak ugyanabban az adatállományban. Szakértő kollégáink segítenek a megfelelő modulok kiválasztásában, amelyek az Ön cégének a számfejtését a leginkább támogatják. Vegye fel velünk a kapcsolatot!