Adóváltozások 2020/2

SZÁMVITEL:

 2020.0101-től a számviteli törvény bevezeti a szerződés elszámolási egysége fogalmát.

Ha egy szerződésnél értelmezhető a szerződés elszámolási egysége, akkor – időbeli elhatárolás alkalmazásával- az árbevétel kimutatása a tényleges teljesítésnek megfelelően történik.. A számla alapján elszámolt árbevétel mellett növelni kell az árbevételt, ha a szerződés ellenértékének a teljesítési fok arányában számított összege meghaladja az elszámolt árbevételt, és csökkenteni kell, ha az elszámolt árbevétel meghaladja a teljesítési fok arányában számított összeget.

2020.01.01-től a vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök esetében az eddigi 100 eFt alatti bekerülési érték helyett 200 eFt bekerülési érték alatt számolhatók el egy összegben értékcsökkenésként.

 

HELYI ADÓK:

Változatlanul ki kell egészíteni az iparűzési előleget a várható éves fizetendő adó összegére, ha a megelőző adóévben az éves nettó árbevétel a 100 MFt-ot meghaladta. ( feltöltési kötelezettség változatlan!)

2020.01.01-től kizárólag a közhasznú jogállású alapítványok részesülhetnek helyiadó- mentességben.

 

ILLETÉKEK:

2019.07.01-től illetékmentes a babaváró támogatás, valamint a nagycsaládosok szgk-szerzési támogatás igénylésével kapcsolatos eljárások.

 

ADÓELJÁRÁSI SZABÁLYOK:

2020.01.01-től a hibás vagy hiányos ekaer-bejelentés egyszer módosítható. A korrekciót a bejelentés lezárását követő 3 munkanapon belül lehet megtenni. a módosításért módosított adatonként 5.000,- Ft pótlékot kell fizetni.

 

ÁFA:

  • 01.01-től A Közösségen belüli termékértékesítés adómentességének feltétele, hogy az az adóalany, akinek a terméket értékesítik, rendelkezzen  Közösségi adószámmal, és ezt a számlán feltüntesse. További feltétel, hogy az összesítő nyilatkozatban az ügylet hibátlanul szerepeljen, valamint az, hogy az értékesített terméket igazoltan kiszállítsák belföldről.
  • 01.01-től új lehetőségként a behajthatatlan követelések ÁFA tartalma visszaigényelhető. Behajthatatlan követelés: az adós ellen végzett végrehajtás során nincs fedezet a követelésre a követelésre a felszámoló által adott írásbeli igazolás szerint nincs fedezet a követelést a hitelező csődeljárás, felszámolási eljárás keretében elengedte.
  • Ha az adóalany behajthatatlan követelés jogcímén adóalap-csökkenést számol el, az üzleti partnere is köteles csökkenteni a levonásba helyezett előzetesen felszámított adót. ( Előzetesen írásban értesíteni kell a másik felet is!) – 2020.01.01-től az új lakóingatlanok értékesítése ismét 27%-kal adózik.
  • 01.01-től 18%-ról 5%-ra csökken a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfája, de egyidejűleg 4% turizmusfejlesztési hozzájárulást is fizetni kell.

 

FORDÍTOTT ÁFA:

2022.07.01-től megszűnik a mezőg. és acélipari termékek értékesítésére a fordított adózás 2021.01.01-től megszűnik a FA a munkaerő-kölcsönzés esetén, ha NEM olyan munkához kapcsolódik amely nem építési engedélyhez kötött.

 

ONLINE ADATSZOLGÁLTATÁS:

2020.07.01-től adatszolgáltatási kötelezettség lesz minden, belföldi adóalany közötti ügyletről, függetlenül az ÁFA tartalom nagyságától.

2021.01.01-től adatot kell szolgáltatni minden számláról! ( magánszemélyek felé kiállított,külföldi adóalanyok felé kiállított, ÁFA-t nem tartalmazó számlákról is!)

 

KIMENŐ SZÁMLÁK:

Az adatszolgáltatást teljesíteni kell a nyomdai úton előállított számlák (számlatömbök) és a számlázó programmal kiállított számlák, valamint a számlával egy tekintet alá eső okiratok esetén is.

LEGKÉSŐBB A TELJESÍTÉST KÖVETŐ 8 NAPON BELÜL KÖTELEZŐ KIÁLLÍTANI A SZÁMLÁT!

SZÁMLA KIÁLLÍTÁSAKOR KÖTELEZŐ FELTÜNTETNI A PARTNER ADÓSZÁMÁT IS! (értékhatártól függetlenül!)

Online számlázás esetén a számlázó program automatikusan kell, hogy továbbítsa a számlát a NAV rendszerébe.

Kézi számlázás esetén is szükséges a NAV online adatszolgáltató rendszerébe regisztrálni és a számla kiállítását követően kézzel felvinni az adatokat. 500 eFt ÁFA tartalmú számla esetén legkésőbb a következő napon, 500 e Ft ÁFA alatt 4 napon belül kell rögzíteni az online felületen.

2020.07.01-től kötelező számlát kiállítani a tárgyi adómentes szolgáltatásokról, értékesítésekről is! (humán-egészségügy, fogorvosi, fogtechnikusi tevékenység, oktatás, ingatlan-, földrész értékesítés…)

 

BEJÖVŐ SZÁMLÁK:

2020.07.01-től a beérkező számlákat értékhatártól függetlenül szerepeltetni kell az ÁFA bevallás összesítő jelentésében.  A bejövő számlák adatairól abban a bevallásban kell nyilatkozni, melyben a számla alapján levonható adót tüntet fel.

 

REKLÁMADÓ:

2020.07.01 – 2022.12.31 közötti időszakban a reklámadó alkalmazása átmenetileg megszűnik. A törvény által biztosított adómentes rész (100 MFt ) arányosítását a törvény nem rendezi.

 

TAO: 

  • 07.24-től már nem kell kiegészíteni a várható adóra az adóelőleget, megszűnik a feltöltési kötelezettség.
  • Az adózóknak az adóelőlegnek a 80%-áig lehet kedvezményezett célra felajánlást tenniük ( eddig 50% volt). Az adóelőleg és az adó terhére történő felajánlás együtt nem lehet több a fizetendő adó 80%-ánál.