Munkaidőben és pihenőidőben is változásokat hozott a 2022-es nyár

Uniós tagállamként Magyarországnak is legkésőbb 2022 augusztus elejéig át kell venni két igen fontos munkajogi irányelvet. Mindkét változás a munka-, és pihhenőidő szabályozását érinti, és mindkettő a munkavállalók számára kedvez. Lássuk részletesen:

 

(EU) 2019/1152 irányelv az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről

Az irányelv legfontosabb újdonsága, hogy újraszabályozza a munkáltató „tájékoztatási” kötelezettségét, mind tartalmában, mind határidejében. Míg korábban a tájékoztatás határideje 15 nap volt, a változás bevezetését követően erre már csak 7 nap áll majd rendelkezésre. A tájékoztató tartalma pedig kötelezően bővül, részletesebb lesz, hiszen a következőkben már kötelezően tartalmaznia kell a legfontosabb körülményeket, vonatkoztatva pédául a munkavégzés helyére. Ezen felül atipikus munkaviszony esetén kötelező elem lett a határozott idejű munkaviszony megszűnésének várható ideje, a munkarend ismertetése, nem kiszámítható munkarend esetén a munkavégzésre kötelezhető időszakok feltüntetésével. 

Ha pedig előjelzendő, hogy mikorra osztható be az adott munkavállaló, úgy az ún. négyműszakos munkarend nem jöhet létre, tehát nem lehetséges, hogy a hét bármely napján,  bármely időszakában beosztható legyen a munkavállaló.

Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, tehát a munkavállaló nem kap rendkívüli  munkavégzés elrendeléséről időben tájékoztatást, a munkavállaló megtagadhatja a munkavégzést. A munkavégzés megtagadását akkor is joggal gyakorolhatja, ha rendes munkaidő elredelése nem az előre jelzett időszakon belül történik.

 

Bár az új irányelv alapján 7 napra csökkent a tájékoztatási kötelezettség, ennél is szűkebb idő vonatkozik a munkaszerződés-módosításra, mely során haladéktalan átadási kötelezettséggel felel a munkáltató.

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1158 irányelve a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

 

Az európai uniós irányelv kedvezőbbé teszi a munkavállalók számára a szabadságok mértékét is, különös tekintettel a szülőkre, és hozzátartozójukat gondozó munkavállalókra.

Jelenlegi szabályozás szerint 5 munkanap apasági szabadság illeti meg az újszülőttek apukáját, ám augusztustól kétszer ennyit, 10 munkanap apasági szabadságot tud az újdonsült apuka felhasználni. Ezen kívül mindkét szülő jogosult gyermek első 8 éve alatt összesen 4 hónapnyi szülői szabadságra. A rugalmas munkafeltételek is hosszabb ideig kérhetők, hiszen eddig a gyermek 6 éves koráig volt köteles a munkaadó biztosítani igény esetén a távmunkát, részmunkaidőt, vagy a rugalmas munkaidő-beosztást, augusztustól pedig 8 éves korig áll rendelkezésre ez a lehetőség.

A hozzátartozójuk gondozását végző munkavállalók évente legalább öt munkanap szabadságra jogosultak. 

 

A módosultó szabadságok pénzbeli díjazásának minimum összege a betegségi táppénz mértéke, igénybevételük kapcsán pedig a munkavállalót hátrány nem érheti.