NAV-os letiltások felfüggesztése

NAV Végrehajtási eljárás felfüggesztése

Csak a NAV letiltásokra vonatkozik!

A már folyamatban lévő végrehajtási eljárásoknál a törvény lehetőséget ad a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) számára a méltányossági alapon történő felfüggesztésére (2017. évi CLIII. törvény (Avt.) 15. § (3) bekezdése). Ez a lehetőség a magánszemélyek mellett kiterjed az egyéni vállalkozók, illetve társaságok (cégek) ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra is.

A végrehajtási eljárás méltányossági alapú felfüggesztése hivatalból nem, kizárólag az adós kérelmére történhet, abban az esetben, ha az adós a méltányolható körülményt igazolta. Ilyen méltányolható körülmény lehet többek között a koronavírus terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő fizetési nehézség vagy jövedelem-kiesés is.

A NAV a járványhelyzettel vagy az annak hatásaival való érintettséget minden felfüggesztési kérelem esetében egyedileg mérlegeli, és a teljes végrehajtási eljárást meghatározott időtartamra vagy meghatározott körülmény bekövetkezéséig felfüggesztheti.

Az eljárás felfüggesztéséről a NAV végzésben dönt. Kizáró feltétel, azaz nem lehet a végrehajtási eljárást felfüggeszteni – az egyéb feltételek fennállása esetén sem – ha az adóst a végrehajtási eljárás során korábban eljárási bírsággal sújtották. A felfüggesztés a gyakorlatban azt jelenti, hogy a NAV a felfüggesztés időtartama alatt további végrehajtási cselekményeket (például inkasszó, lefoglalás) nem indít. Az eljárást nem szünteti meg, illetve a felfüggesztés előtti foglalásokat sem oldja fel. Azonban a felfüggesztéskor esetlegesen folyamatban lévő inkasszót visszavonja, a jövedelem-letiltást pedig szünetelteti.

Az eljárás a felfüggesztés megszűnésével folytatódik. A felfüggesztés időtartama alatt a lejárt esedékességű tartozásokra – az általános szabályok szerinti – késedelmi pótlékot kell fizetni, illetve a felfüggesztés időtartama az elévülési időbe nem számít bele. Az végrehajtási eljárás felfüggesztésére irányuló kérelem papíralapon vagy elektronikusan is (elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó esetében elektronikusan) előterjeszthető a végrehajtást folytató adó- és vámigazgatóságnak címezve.

A felfüggesztési kérelem előterjesztéséért, illetve elbírálásáért illetéket vagy díjat nem kell fizetni.

expand_less