Növekszik a közteher összege 2022. július 01.-től

 

 

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás az atipikus munkaviszonyok közé tartozik. Mind a mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, mind az alkalmi munkavállalás olyan határozott időre létrehozott munkaviszony, ahol

  • a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára kötött szerződés egy naptári éven belül nem haladja meg a 120 napot;
  • az alkalmi munkára létesített, határozott idejű munkaviszony összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napra, míg egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napra, valamint egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napra hozható létre.

Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a 120 napot nem haladhatja meg.

Változásokat a 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet tartalmazza, amely alapján a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a következőképpen alakul 2022. 07. 01.-től:

  • a mezőgazdasági és turisztikai idénymunkában foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher a munkaviszony minden naptári napjára, munkavállalónként 2022. június 30-áig 500 forint/nap, míg 2022. július 01.-től már 1000 forint/nap;
  • alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 2022. június 30-áig 1000 forint a munkáltató által fizetendő közteher, míg 2022. július 01.-től már 2000 forint/nap lesz;
  • filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglakoztatása esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 2022. június 30-áig 4000 forint a közteher, míg 2022. július 01.-től már 6 000 forint/nap. A dolgozónak juttatott maximális jövedelem is változott, amely maximum 24.000.- Ft adható naponta.

Az alkalmi munkavállalók és az idénymunkások nem minősülnek társadalombiztosítás szerint biztosítottnak, így csak az alábbi ellátásokra jogosultak:

  • baleseti egészségügyi szolgáltatás,
  • nyugellátás, valamint
  • álláskeresési ellátás.

Érdemes az egyszerűsített foglalkoztatott figyelmét felhívni arra a szabályra, hogy – a foglalkoztatása idejére is – köteles egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, amely 2022-ben havi 8400 (napi összege 280) forint.