Új szochokedvezmény 2022. január 1-jétől

 

 

2022. január 1-jén a szakképzési hozzájárulás helyébe új szocho kedvezmény lép: a szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye mostantól a szociális hozzájárulási adóból lesz érvényesíthető.

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a következőképpen írja le a tudnivalókat az új adókedvezményről:

 

Ki érvényesítheti az adókedvezményt?

Az adókedvezményt az érvényesítheti, aki

 • a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel szakképzési munkaszerződést (ideértve a tanulószerződést is), illetve a régi Szkt. szerinti együttműködési megállapodást,
 • a hallgatóval hallgatói munkaszerződést,
 • gyakorlatigényes alapképzési szak esetében pedig a felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást

kötött.[2]

Az új adókedvezmény az összes, a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményt[3] követően vehető igénybe. Ha a fizetendő adónál több a kedvezmény, vagy az adózónak nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni, mert például kivázik, akkor adó-visszaigényléssel érvényesítheti a kedvezményt.

Mivel az új adókedvezményre nem vonatkoznak a szociális hozzájárulási adókedvezmények közös szabályai, azt a költségvetési szerv kifizetők is érvényesíthetik.[4]

 

A szakirányú oktatás adókedvezménye[5]

A szakirányú oktatásban a szochót csökkenti

 • az állam által, illetve
 • szakképzési megállapodással[6] vagy együttműködési megállapodással[7] rendelkező fenntartó által

fenntartott

 • szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás, illetve
 • szakiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónként a nevelés-oktatás[8]

arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és a tárgyhónap munkanapjai számának szorzataként számított összege.

A munkanapokba nem számít bele a szakképző intézményben, illetve a szakiskolában teljesített oktatási nap és az olyan munkanap, amire a tanuló, illetve a képzésben részt vevő munkabérre nem jogosult. Ezekre a munkanapokra tehát kedvezmény nem számolható el.

Az önköltség mértékét továbbra is a központi költségvetésről szóló törvény[9] tartalmazza, ami 2022-ben is fejenként évi 1 200 000 forint.

Az önköltség szakmánkénti súlyszorzóját (a szakmaszorzót és az évfolyami szorzót) változatlanul a szakképzésről szóló törvény végrehajtási rendelete[10] (a továbbiakban: Vhr.) határozza meg.

Átmeneti rendelkezés[11] alapján továbbra is érvényesíthető a kedvezmény a régi Szkt.[12] szerinti tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő tanuló után.

Ez esetben

 • szakirányú oktatás alatt gyakorlati képzést,
 • szakma alatt a régi Szkt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést, részszakképesítést,
 • szakképzési munkaszerződés alatt pedig a régi Szkt. szerinti tanulószerződést

kell érteni.

Az alkalmazandó súlyszorzót változatlanul a Vhr. 4/A. melléklete tartalmazza.

Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy

 • sikeres szakmai vizsgát tett, és
 • szakképzési munkaszerződése legalább hat hónapig fennállt,

az igénybe vett adókedvezmény 20 százalékának megfelelő összeg sikerdíj kedvezményként érvényesíthető.[13] Átmeneti rendelkezés alapján a sikerdíjkedvezmény alapjába beleszámít a 2021. december 31-én hatályos szabályok szerinti szakképzési hozzájárulásból jogszerűen igénybevett kedvezmény is.[14]

Változatlanul megmarad az 50 százalékos korlátozás[15], ha a felnőttképzésben részt vevő személy az oktatásban úgy vesz részt, hogy

 • a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan más foglalkoztatási jogviszonya is van, melyben
 • a foglalkoztató nem a duális képzőhely, hanem más, harmadik személy.

Ha tehát a duális képzőhely szakképzési munkaszerződéssel nem a saját munkavállalóját képzi, és a képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonyban áll, akkor a duális képzőhely a kedvezmény összegének csak ötven százalékát érvényesítheti.

A régi Szkt. szerinti együttműködési megállapodás alapján érvényesíthető adókedvezmény szabályai is változatlanok.[16]

A tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel kötött szakképzési munkaszerződés alatt a szakképző intézménnyel kötött együttműködési megállapodást kell érteni.

Az adóév olyan munkanapjaira, amelyek átlagában a gyakorlattal lefedett időszak eléri a napi hét órát, az arányosított önköltség egy munkanapra vetített mértékének 70 százalékát lehet figyelembe venni.

Az alkalmazandó súlyszorzó mértéke 1. Az együttműködési megállapodásnak konkrétan meg kell neveznie a tanulót, családi és utónevével, és oktatási azonosító számával.

 

A duális képzés adókedvezménye[17]

A felsőoktatásban érvényesíthető adókedvezmény hallgatónként a duális képzés és gyakorlatigényes alapképzési szak arányosított alapnormatívája alapján

 • az egy munkanapra vetített mérték és
 • a tárgyhónapban ténylegesen teljesített képzési napok számának

szorzata.

A központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint az alapnormatíva összege 2022-ben is fejenként évi 650 000 forint.

Az alkalmazandó súlyszorzót a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 19. §-a tartalmazza.

 

Szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás 2022. január 1-jén megszűnt,[18] azonban a szakképzési hozzájárulás megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó, 2021. december 31-én hatályos szabályokat 2022. január 1-je után is alkalmazni kell a 2022. január 1-je előtti időszakra.[19]

 

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A számítási mód leírása tehát összefoglalva: A (14.sor + 110.sor) – 25. sor, az utalandó kötelezettség.