Védőoltás – joga van tudni a munkáltatónak?

A járványhelyzet új kérdéseket vetett fel a munkavállaló betegjogi viszonyaival kapcsolatban is. Például, hogy a munkáltatónak van-e joga tudni, hogy dolgozói szereztek-e védettséget a koronavírussal szemben.

Számos munkakörnyezetben nem csak a közvetlen munkatársak egészsége és ebből adódó stabil rendelkezésre állása, de akár embertömegek veszélyeztetésének elkerülése miatt is indokolt lehet a munkáltató érdeklődése a munkavállaló koronavírus elleni védettségét tekintve.

Hogyan tájékozódhat jogszerűen a munkáltató a munkavállaló védettségéről?

A Nemzetvédelmi Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2021. áprilisában kiadott közleményét kell alapul venni.

Az iránymutatás alapján a munkáltató felel az adatkezelés jogszerűségért, melynek fontos pontja, hogy az az adatvédelmi alapelveknek megfelelően történjen. Ennek fontos pontja az elszámoltathatóság, tehát a munkáltató csak valós, alátámasztható, tényleges céllal kezelheti a munkavállaló védettséggel kapcsolatos adatait.

Az adatkezelés célja lehet a munkavédelmi, munkajogi, foglalkozásegészségügyi és munkaszervezési szabályoknak való megfelelés. Ezektől eltérő hivatkozással a munkáltató nem jogosul az adatkezelésre. A cél tehát indokolt esetben jogalapot nyújthat az adatok megismeréséhez és kezeléséhez. Például, ha a foglalkoztatott kórházak COVID-19 osztályaihoz kapcsolódó karbantartási, beszállítási munkát végez vagy szociális intézményekben látja el munkaköréhez kapcsolódó feladatait, akkor szükségessé válhat a védettség tényének igazolása, hogy kizárólag védett munkavállalók tartózkodjanak a munkavégzés helyszínén. Ugyanakkor nem szükséges és így nem is jogszerű az alacsony kockázatú munkakörökben tevékenykedők adatkezelése, például azon dolgozóké, akik hosszú távon távmunkában dolgoznak.

Az adatkezelés módjának jogszerűségéért a munkáltató felelős és mint adatkezelő a jogalap és pontos cél meghatározásán és alátámasztásán túl is meg kell felelnie a GDPR-ban meghatározott különleges személyes egészségügyi adat kategóriába sorolt személyes adatokkal kapcsolatos követelményeknek. Ugyanis mind az oltottság, mind pedig a koronavírus okozta betegségből felgyógyulás ilyen információnak minősül.

A védettség igazolásának módszere mindössze kétféle lehet. A munkáltató kérheti a védettségi igazolvány, vagy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér által működtetett applikáción a védettség tényét és határidejét megjelenítő rész bemutatását, azonban ezeket nem jogosult tárolni vagy harmadik fél részére továbbítani, így másolatot, fényképet sem jogosult róla készíteni.